Erudyta

Érudit
Profesorowie Ćwikliński, Harwas i Makomaski. Obok nich pani Harwas. Jan Harwas, attaché kulturalny konsulatu w Lille, erudyta, miłośnik kultury i języków starożytnych. Wykładał grekę i łacinę, które znał równie dobrze jak język ojczysty. Władał także angielskim, niemieckim i oczywiście francuskim.