Liceum
Polskie

Program nauczania

W Liceum uruchomiono cztery klasy gimnazjalne i dwie klasy licealne.

Program nauczania

Gimnazjum kończył egzamin zwany „małą maturą”. Klasy licealne miały dwa profile: humanistyczny i matematyczno-fizyczny. Cykl nauczania kończyła matura, uznawana przez francuskie władze uczelniane za równorzędną maturze francuskiej i pozwalająca na podjęcie studiów wyższych we Francji (za wyjątkiem Akademii Medycznych).

Program nauczania realizowany był zgodnie z programem przewidzianym dla szkół średnich w Polsce, ale z uwzględnieniem specyficznych warunków i lokalizacji Liceum. Tematyka francuska przewijała się więc w ciągu całego kształcenia. Językiem wykładowym był język polski.
Język i literatura francuska były nauczane w zwiększonym wymiarze godzin (pięć godzin tygodniowo).

Pierwszy rok nauczania podzielony był na semestry, jak w szkołach polskich. Później przyjęto trymestralny system francuski.
Skala ocen różniła się zarówno od tej przyjętej w Polsce (0-5), jak i od francuskiej (0-20). W Liceum wybrano system pośredni, od 0 do 10.
Kompromisem była także długość godzin lekcyjnych: w Liceum trwały one 50 minut (w Polsce normą było 45 minut, we Francji 60 minut).

Realizacja programu nauczania napotykała na liczne przeszkody takie, jak brak podręczników, książek, pomocy naukowych. W efekcie lekcje w Liceum przypominały raczej wykłady uniwersyteckie i uczniowie byli zmuszeni robić możliwie dokładne notatki. Najlepiej prowadzone zeszyty były przekazywane młodszym rocznikom, zmieniając się wraz z upływem lat w swoiste podręczniki.

Pierwszy egzamin maturalny odbył się pod kontrolą nadzoru oświatowego z Grenoble w czerwcu 1941 r. Przystąpiło do niego 51 abiturientów. Zdało 37, co daje zachęcające 72% zdawalności. Przez wszystkie lata istnienia Liceum maturę zdało w nim ponad dwieście osób.

Absolwenci wstępowali w szeregi studentów wielu uniwersytetów: najpierw uniwersytetów w Grenoble i Lyonie, potem także Clermont-Ferrand, Tuluzy czy Montpellier

Świadectwo ukończenia nauki

Świadectwo ukończenia nauki

Matura ustna

Matura ustna

Matura pisemna

Matura pisemna

Sprawdzanie prac maturalnych

Sprawdzanie prac maturalnych

Świadectwo maturalne

Świadectwo maturalne

Uznawalność wykształcenia

Uznawalność wykształcenia

Powrót do góry agence communication Bienvenue sur Mars grenoble lyon annecy chambery valence meylan