Liceum
Polskie

Podziękowania

Zamieszczone tu zdjęcia i dokumenty pochodzą w większości ze zbiorów Marcela Malbosa, profesora pracującego w Liceum Polskim od pierwszego do ostatniego dnia jego istnienia.

Podziękowania

Zamieszczone tu zdjęcia i dokumenty pochodzą w większości ze zbiorów Marcela Malbosa, profesora pracującego w Liceum Polskiem w Villard-de-Lans od pierwszego do ostatniego dnia jego istnienia.

Towarzyszące im teksty są fragmentami przemówień, pamiętników, listów, notatek, książek itp. Wiele z nich zostało przepisanych, pogrupowanych i uporządkowanych przez Stéphana, syna Marcela Malbosa. Przed opublikowaniem skonsultowaliśmy się z niektórymi z dawnych uczniów Liceum, którzy zgłosili swoje uwagi.

Nie sposób wymienić tu wszystkich, którzy wzięli udział w realizacji tego dzieła, ale spróbujmy!

Przede wszystkim dziękujemy merostwu Villard-de-Lans, które użycza serwerów naszej stronie internetowej i ją finansuje. Dziękujemy merowi, Jean-Paulowi Bouvierovi, od dawna przekonanemu, że Liceum odegrało ważną rolę w życiu podległej mu gminy. Dziękujemy Stéphanie Ouddoux za jej pomoc i porady; dziękujemy Muzeum Regionalnemu za współudział w naszym przedsięwzięciu; dziękujemy zespołowi "Bienvenue sur Mars" za wykonanie i dostosowanie do naszych potrzeb tej strony internetowej.

Dziękujemy też wszystkim autorom tekstów, które znalazły się na tej stronie, dziękujemy za podniosłe przemowy Wacława Godlewskiego i Marcela Malbosa.
Dziękujemy licznym mądrym merom Villard oraz Lucienowi Owczarkowi, który przez dwadzieścia długich lat przewodniczył Stowarzyszeniu Byłych Uczniów Liceum.
Jesteśmy wdzięczni za bardzo szczegółową pracę magisterską autorstwa Valérie Terrel, będącej, o ile nam wiadomo, pierwszą Francuzką i mieszkanką Villard, która spisała historię Liceum (w 1987 r.).
Dziękujemy za opracowania – prace magisterskie i wszystkie inne – i wspomnienia autorstwa Henri Gieleca, Josepha Harazina, Séverine Gouy, Mieczysława Biesiekierskiego, Réginy Demoulin-Clot, Françoisa Bonneta, Sandrine Dupuy.
Dziękujemy za długie listy Marii Orliac, Michała Markiewicza, Marii Cieszewskiej i
za krótsze Ireny Skinder, Henryka Grabowskiego, Françoisa Helmbolta, Piotra Wandycza.
Dziękujemy Józefowu Dwernickiemu za uwagi i włożoną pracę.

Dziękujemy Christine Haon za tłumaczenia, które pomogły zgłębić bogactwo treści książki Tadeusza Łepkowskiego, dostępnej jak na razie jedynie po polsku, ale mamy nadzieję wydać ją niedługo w języku francuskim.
Proszę o wybaczenie tych wszystkich, których zdarzyło mi się pominąć!

Dziękujemy Jeanine Lieber i Henrykowi Gielcowi za wsparcie i przyjaźń.
Dziękujemy za wsparcie Piotrowi Zaleskiemu, synowi Zygmunta Lubicza-Zaleskiego (pierwszego dyrektora Liceum), obecnemu przewodniczącemu polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego i dyrektorowi Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Dziękuję też wszystkim Villardczykom, tym z Polski i tym z Vercors, którzy uczestniczyli w tej przygodzie. Jesteśmy ich spadkobiercami. Nie zapominajmy o tym. Nie zapominajmy o nich.

Stéphane Malbos


Projekt i hosting strony
Bienvenue sur Mars
Tel. : 04 76 15 15 15
Adres:
11 rue des dauphins
38000 Grenoble
bienvenue-sur-mars.fr

Sponsor projektu
Merostwo Villard-de-Lans
Tel. : 04 76 94 50 00
Addres:
62 place Pierre Chabert
38250 Villard-de-Lans
villard-de-lans.fr

Prawa do zdjęć
Zdjęcia zamieszczone na niniejszej stronie są własnością ich autorów. Kopiowanie i rozpowszechnianie nawet ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione.

© 2009 – Liceum Polskie im. Cypriana Norwida i merostwo miasta Villard-de-Lans

Powrót do góry agence communication Bienvenue sur Mars grenoble lyon annecy chambery valence meylan