Liceum
Polskie

Villard-de-Lans a Polska

Po przybyciu do Villard-de-Lans Liceum Polskiego im. Cypriana Norwida odwieczna przyjaźń polsko-francuska nabrała szczególnego wymiaru. Sześć lat wspólnego życia mieszkańców miasteczka i Polaków zaowocowało powstaniem nierozerwalnych więzów

Villard-de-Lans et la Pologne

Jednak w 1946 r., po pogrzebie poległych za Vercors Polaków, zbudowaniu "polskiej" stacji drogi krzyżowej i opuszczeniu przez Liceum Villard te więzy uległy rozluźnieniu. Uczniowie i nauczyciele Liceum rozproszyli się po całym świecie. Życie było jednakowo trudne w Polsce jak i we Francji, żywność podlegała racjonowaniu, wszystko pochłaniała odbudowa kraju.

W latach 70 wspomnienia odżyły dzięki utworzeniu stowarzyszenia grupującego byłych uczniów Liceum. Wspomnienia pielęgnował też mer Villard, André Ravix, w czasach Liceum grywający w hokeja przeciwko drużynie Polaków. Także małżonkowie i dawni nauczyciele Liceum Marcel i Denise Malbos utrzymali kontakty ze swymi uczniami.
Powoli przyjaźń polsko-francuka odradzała się na nowo.

1976 r.
Trzydziesta rocznica opuszczenia przez Liceum Villard-de-Lans była okazją do wyjątkowej uroczystości. Mieszkańcy Villard uhonorowali Polaków umieszczając na murach hotelu du Parc tablicę pamiątkową, a aleja Carnota zmieniła nazwę na „rue du Lycée Polonais” (ulicę Liceum Polskiego).

1979 r.
Wacław Godlewski, Philippe Blanc, Marcel Malbos i André Ravix zostają odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi.

1981 r.
Villard mobilizuje się, by zorganizować transport leków do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Na ten cel zebrano też znaczącą kwotę pieniędzy, przekazaną w ręce Lekarzy bez Granic.

1982 r.
Następna misja Lekarzy bez Granic, ciężarówka o pojemności 70m3 jedzie do Krakowa. Kolejną wynajmuje merostwo Villard, w wyprawie bierze udział kilkunastu mieszkańców Villard.

1984 r.
Wymiana uczniowska z liceum w Starogardzie.

1986 r.
40 rocznica zamknięcia Liceum. W uroczystościach biorą udział Pionierzy z Vercors.
Władze miasta przyznają przewodniczącemu Stowarzyszenia Byłych Uczniów, profesorowi Godlewskiemu, i konsulowi Polski medale honorowe miasta Villard-de-Lans.
Wybito także medal upamiętniający rocznicę, który byli uczniowie wręczyli władzom francuskim.

1987 r.
Ewa Cendrowska przedstawia 40-minutowy film dokumentalny „Powrót do Vercors”. Film jest zapisem 40 rocznicy zamknięcia Liceum obchodzonej rok wcześniej. Dziennik „Dauphiné Libéré” napisał: „Naturalność tego dokumentu i prosty zapis tej podróż w czasie pozwalają widzowi na spotkanie z Historią przez duże H."

W Instytucie Nauk Politycznych w Grenoble Valérie Terrel broni pracę dyplomową poświęconą Liceum Polskiemu.

1988 r.
Kilkunastu Villardczyków odwiedza Polskę.
Były uczeń Liceum, historyk Tadeusz Łepkowski, przyjeżdża do Villard i wygłasza wykład na uniwersytecie w Grenoble.

1990 r.
50 rocznica utworzenia Liceum. Minister, ambasador, senator, poseł i mer - to ludzie otaczający Godlewskiego.
Przedstawiono książkę Tadeusza Łepkowskiego, „biblię” historii Liceum.
Villard-de-Lans zostaje jedynym francuskim miastem odznaczonym Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej.

1991 r.
Obchody dwusetlecia Konstytucji III Maja. Zorganizowano wystawę poświęconą Norwidowi.
Villard odwiedzają wnukowie byłych uczniów Liceum.

1996 r.
Wystawa w Instytucie Polskim w Paryżu pod tytułem „Świadectwo przyjaźni polsko-francuskiej: Liceum im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans, wyjątek w okupowanej Europie”.

1998 r.
Jednej z ulic w Warszawie nadano miano ulicy Villardczyków.

2001 r.
Wmurowanie w Szkole Polskiej w Paryżu przy ul. Lamandé tablicy upamiętniającej poległych i uwięzionych podczas wojny uczniów i nauczycieli Liceum Polskiego.

2002 r.
Mikołajki bliźniaczym miastem Villard-de-Lans.
Organizowane są regularne coroczne wymiany obejmujące tak młodzież jak i dorosłych.

Inauguracja

Inauguracja

Odznaczenia

Odznaczenia

Pomoc

Pomoc

Odwiedziny

Odwiedziny

Wystawy

Wystawy

Powrót do góry agence communication Bienvenue sur Mars grenoble lyon annecy chambery valence meylan