Liceum
Polskie

Stowarzyszenie byłych uczniów liceum

The end of the war brought about the dispersal of the school’s former pupils and teachers to the four corners of the earth. Most of them returned home to Poland for family reasons. The ones who stayed in France mainly came from the “old” immigrant community. Others opted for Great Britain, Canada, the USA, Australia, Latin America...

L’Association des anciens élèves

W 1946 r. Liceum opuszcza Villard-de-Lans.
Przez następne lata wspomnienie Polaków było w miasteczku ciągle żywe. W Polsce nowe władze wykorzystywały je w celach politycznych.

W lipcu 1958 r. w Krakowie około trzydziestu byłych uczniów Lieum zebrało się by „założyć koło byłych Villardczyków”, mające połączyć wszystkich uczniów i profesorów liceum mieszkających obecnie w Polsce. Członkowie koła regularnie organizowali zebrania.

Także w Paryżu zawiązano „Stowarzyszenie byłych uczniów Liceum” z siedzibą w jednym z budynków zajmowanych przez Liceum w latach 1946-47, przy 15 rue Lamandé.

Dopiero w 1973 r., gdy zbliżała się 30 rocznica walk w Vercors, byli uczniowie Liceum z Francji i z Polski połączyli się, by utworzyć oficjalny Związek Byłych Uczniów Liceum Polskiego im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans, zaś ich rodziny założyły towarzystwo Amicale Villardczycy. Najaktywniejszymi członkami byli Lucjan Owczarek, Bernard Nowak i Bernard Spiega.

Głównym przdmiotem troski stały się przede wszystkim miejsca pamięci o Polakach w Vercors: nazwiska na pomnikach ku czci poległym i na grobach, groby polskie w Villard i w La Doua na przedmieściach Lyonu… Stowarzyszenie brało czynny udział w uroczystościach upamiętniających czasy wojny. Starano się uzyskać odznaczenia państwowe dla profesorów i kolegów mieszkających we Francji: Wacława Godlewskiego, Philippe’a Blanka,, Marcela Malbosa, André Ravixa. Wszyscy zostali odznaczeni Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, jednym z najwyższych odznaczeń państwowych w Polsce.
Byli uczniowie mieszkający w Polsce z sukcesem wystawili w krakowskim teatrze sztukę autorstwa Karola Obidniaka „Goście Hotelu du Parc”, która przywołuje codzienne życie Liceum, panującą w nim atmosferę i sylwetki uczniów.

Dziś Stowarzyszenie liczy około setki członków. Jego siedziba mieści się przy 6, quai d’Orléans w Paryżu, w budynku zajmowanym także przez polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie i polską Bibliotekę.

Ten adres jest oczywiście „punktem zbornym” dla byłych uczniów i pracowników Liceum. Co roku, na początku września, w Villard-de-Lans odbywa się tradycyjny zjazd członków Stowarzyszenia.
Spotkaniu zawsze jest towarzyszy wiele wzruszeń i wspomnień. W programie są zebrania, złożenie kwiatów na pomniku ku czci poległych Polaków, msza i pieśni w języku polskim, pielgrzymka do Valchevrière i chwila skupienia przy „stacji Polaków”, spotkania z lokalnymi władzami, bankiet…

Stowarzyszenie bierze też czynny udział w przygotowywaniu wystaw i wydarzeń kulturalnych, pomaga zbierać materiały do prac uniwersyteckich, tłumaczy książki: projektów nie brakuje. Ta strona internetowa jest pierwszym z działań mających na celu zebranie i opracowanie rozrzuconych archiwów.

Prośba o komentowanie zamieszczonych na stronie zdjęć ma na celu ożywienie i przywołanie wspomnień, które czas nieodwołalnie zaciera.
Powstało wiele książek, które w różny sposób podejmują temat Liceum (historyczny, anegdotyczny, biograficzny), ale są one w języku polskim. Ich tłumaczenie pozwoli lepiej poznać Liceum, jego uczniów, nauczycieli, i oczywiście Villard.
Nakręcono także filmy. Należy je poddać obróbce cyfrowej i puścić w obieg.

Mamy nadzieję, że wszystkie te projekty pozwolą stworzyć w Muzeum Regionalnym (Maison du Patrimoine) wystawę w całości poświęconą Liceum.

To ukłon w stronę historii: Liceum wróciłoby w symboliczny sposób do budynku, w którym 60 lat wcześniej żyli i pracowali jego profesorowie i uczniowie.

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie

Raport

Raport

Powstanie stowarzyszenia

Powstanie stowarzyszenia

Powrót do góry agence communication Bienvenue sur Mars grenoble lyon annecy chambery valence meylan